Ortaklık Sözleşmesi — Acente (İB)

Bu anlaşma (“Anlaşma”) Ortak (aşağıda yazılı “Ortak”) ve adı, adresi bu sözleşmenin en son kısmında yer alan Uluslararası Finansal Şirket “AMarkets LTD (aşağıda yazılı “Şirket”) (Beachmont Business Centre, 272, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, No22567 BC 2015) arasında gerçekleştirilmektedir.
 

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1 Şirket ve Ortak, müşterek olarak, Şirket tarafından sunulan enstrümanlar üzerinde işlem yapmak için müşterileri AMarkets şirketine çekmeyi üstlenir.

1.2 Ortak, müşterilerin bu şirket üzerinde alım satım yapmalarını sağlamak ve şirket üzerinde hesap açmak için gerekli teşvik edici çalışmaları yapmayı üstlenir. Bu anlaşmanın şartlarına uygun olarak yapılan bu işlem ve koşulları, Ortak bundan sonraki şartlara da uygun olarak yapar. Ortak her zaman kendi adına hareket eder.

1.3 Ortak, koşulsuz olarak şirkete çektiği bütün müşterilerin, şirketin müşterisi olduğunu kabul eder.

1.4 Taraflar, ek şartlar belirtilmediği sürece bu anlaşmanın şart ve koşullarına uymak zorundadır.

1.5 Anlaşmanın yeri, Şirketin tescilli adresi ve lokasyonu olan yer olarak kabul edilmektedir.

1.6 Dil.

1.6.1 İş Bu Anlaşmanın genel şartları ve dili İngilizce dir.

1.6.2 Ortakların rahatlığı ve kolaylığı amacıyla Şirket tarafından bu anlaşmanın metinleri başka dillere bilgilendirme amacıyla tercüme edilebilir.

1.6.3 Çeviri yapılan anlaşma versiyonu ile İngilizce versiyonu arasında bir uyumsuzluk olduğu zaman İngilizce anlaşma metni referans ve geçerli olarak kabul edilecektir.
 

2. ORTAĞIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 Ortak bu anlaşmanın tüm maddelerine bağlı kalmak zorundadır.

2.2 Ortak, Şirket üzerinden komisyon alabilmek için, Şirket üzerinde ortaklık Hesabı açmak zorundadır. Bir kişinin Ortak olarak kayıt yaptırabilmesi için Şirket üzerindeki Ortaklık kayıt formunu doldurup göndermiş olması gereklidir.

2.3 Ortak, Şirkete yeni müşteriler getirmeyi ve hesap oluşturmasını sağlamayı taahhüt eder. Yeni müşterinin Ortak tarafında getirildiğinin geçerli olması için Şirket üzerinde daha önce hesabı olmaması gerekmektedir.

2.4 Ortak, müşterilere, şirket üzerinde alım satım yapmalarını sağlamak için önemli ve güvenli bilgiler verecektir. Ayrıca müşterilere sözleşme maddeleri konusunda bilgi verecek ve şirket çalışmaları ve koşulları ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunacaktır.

2.5 Ortak, Finansal piyasalardaki riskler hakkında müşterilerine bilgi vermek zorundadır.

2.6 Müşterilere, işlem konularında bilgi sağlamak ve motivasyon edici detaylar vermek Şirketin görev ve sorumlulukları arasında değildir. Bazı istisnai şartlar dahilin Şirket bu tarz işlem bilgilerini müşterilere verebilir fakat oluşacak sonuçlar konusunda kesinlikle risk kabul etmez. İşlem sonucunda oluşan bütün durum müşterinin kendi sorumluluğu altında olacaktır.

2.7 Ortak, yeni veya potansiyel müşterileri ile iletişimde bulunurken, Şirket ile ilgili yalnızca doğru ve gerçekçi bilgileri vermek zorundadır. Şirket ve diğer konularda doğru bilgi vermeyi taahhüt eden Ortak, müşterilere asla kendini şirket çalışanı olarak tanıtmamalıdır.

2.8 Ortak, Şirketin genel hizmet ve şartları konusunda bilgi sahibi olmak zorundadır. Ayrıca uluslararası ticaret konularında bilgili ev yetkin olmalıdır.

2.9 Ortak, Şirketin sunmuş olduğu koşullardaki değişimleri, şirketin bilgilendirme kaynaklarındaki haberleri müşterilerine iletmek ve bunlar hakkında bilgi vermek ile yükümlüdür.

2.10 Ortak, Şirketi veya Şirkete bağlı kuruluşların web sitelerinde yayınlanan hizmetler hakkındaki bilgileri, kendi pazarlama ve tanıtım noktalarında güncel tutacaktır. Ortağın web sitesinde güvenilir olmayan veya gerçek olmayan bilgiler yayınlandıysa, Şirket bu bilgilerin kaldırılmasını veya güncellenmesini isteyebilir. Ortak bu istek ve talep geldiği tarihten itibaren 7 gün içinde Şirketin isteğini gerçekleştirmelidir.

2.11 Ortak, önceden yazılı veya anlaşmalı şekilde izin alınmadan, üçüncü şahıslara acente olma konusunda herhangi bir yetki veya imtiyaz veremez, bu konularda sözleşme yapma hakkında sahip olamaz. Şirketin başka bir acente yetkilendirme yapması veya Ortağa bu yetkiyi vermesi tamamen şirketin insiyatifi altındadır.

2.12 Ortak, Şirketin pazarlama ve tanıtım kampanyalarını onaylamasıyla beraber, pazarlama, reklam kampanyası oluşturma ve yürütme ve diğer tanıtım faaliyetlerini yapabilir.

2.13 Ortak, müşterilere finansal piyasalardaki finansal araçlarla yapılan yatırımlar hakkında yetersiz bilgi sağlamak, bu piyasalardaki aldatıcı bilgiler ve hileler konusunda bilgi sunmak gibi durumlar yapamaz.

2.14 Ortak, faaliyetlerini tanıtmak ve müşterileri çekmek için uygunsuz olan pazarlama ve reklam faaliyetlerini kullanamayacaktır. Bunlar;

• Aktif pazarlama ve tanıtım sistemleri,
• Müstehcen (porno siteler dahil) gibi web sitelerinde reklam vermek,
• Sunulan hizmetin kesinlikle yanlış ve alakasız bir şekilde verilip reklamını yapmak,
• Bütün diğer türdeki uygunsuz reklam modelleri.

2.15 Ortak, Şirketin adı olan (“AMarkets”) ismini kullanarak, herhangi bir reklam platformunda, afiş alanında, çevrimiçi veya online pazarlama sistemlerinde, banner tanıtımlarında, online dizinlerde reklam veremez. Bu reklam koşulları içeresine şirketin isminin farklı dillerde benzer anlam oluşturan yazım ve söylenme türleri de dahil olmaktadır.

2.16 Ortak, Şirketin web sitesine herhangi bir yöntem ile zorla yönlendirme seçeneği kullanmaz.

2.17 Müşteri çekmek için Ortak tarafından şirketin verdiği Ortak pazarlama araçları içerisindeki bütün enstrümanları dilediği gibi kullanma ve bunlar ile müşteri çekme yetkisine sahiptir.

2.18 Ortağın, ortaklı hesabını yenileme ve bu hesaptan şirketin vermiş olduğu diğer hesaplara para çekme hakkı bulunmaktadır.

2.19 İşlerin yürütülebilmesi ve şirket tarafında sağlanahizmetlerindevamlılığıkonusunda bir sorun oluştuğu zaman Ortak, derhal şirket ile iletişime geçecek ve bu sorunların nasıl çözülebileceğine dair istişarede bulunup konuyu netleştirecektir.

2.20 Ortak Şirket tarafından sağlanan özel satış ortaklığı kodları ile hem yaptığı üyelikleri kontrol edebilecek hem de gelen trafikleri ve istatistikleri detayları olarak görebilecektir.

2.21 Ortak, Şirket ile yazılı bir ön anlaşma yapmadan, şirketin ticari markasını, tanıtım ürünlerini, hizmet markalarını, fikir ve açıklamaları veya işlem paylaşımlarını diğer yerlerde kullanamaz. Bunlarında dışında ayrıca Ortak şirketin adını içeren herhangi bir alan adını kaydedemez.

2.22 Ortak, bu ortaklık çalışma koşullarına uygun olarak diğer ortakları getirme (alt ortak) ve onların gelirlerinden kazanç elde etme hakkına sahiptir. Bu özellik, ortaklı program departmanı ile görüşülüp anlaşma sağlandıktan sonra geçerli olacaktır. Şirket, Ortağa bu kazanç modelini sağlamayı reddetme hakkına sahiptir.

2.23 Ortağın akrabalarına ait hesapları, alt ortak veya alt üyelik hesabına eklenmesine izin verilmez.
 

3. ŞİRKETİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Şirket, Ortaklık anlaşması gereğince, Ortak tarafından gönderilen müşterilere gerçek yatırım hesabı açmak ile yükümlüdür.

3.2 Şirket, hesap açılan müşterilere, giriş ve şifre bilgilerini sağlayarak bu hesaplar üzerinde işlem yapabilme olanağı sağlayacaktır.

3.3 Şirket, Müşteriler tarafından yapılan tüm hesap işlemleri ve yatırım işlemlerine ait kayıtları detaylı bir şekilde tutacaktır.

3.4 Şirket, İş Ortağına anlaşma şartlarına uygun dönemler içinde ve belirtilen şartlara uygun olarak komisyon ödemesi yapacaktır.

3.5 Şirket, Ortak tarafından yapılan müşteri çekme tanıtımları ve bu güçlendirilmiş tanıtımlara ait dönüşüm raporlarını ve istatistikleri isteme hakkına sahiptir.

3.6 Şirket, Ortağın, iş Bu sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini denetleme ve uygunluğunu kontrol etme yetkisine sahiptir.

3.7 Şirket, Ortağın kendini tanımlamasını ve tam kontrol prosedürünü geçmesini yani hesap doğrulama işlemini yapmasını isteyebilir.

3.8 Şirket, bu sözleşmede değişiklik yapma ve ortaklık komisyon değerlerini değiştirme yetkisine sahiptir. Bununla ilgili ortağa yapılacak olan bildirim, değişiklik tarihinden 3 gün önce herhangi bir resmi iletişim kanalı ile gerçekleştirilecektir.

3.9 Müşterinin isteği olması durumunda, Ortağın mevcut müşteri portföyü başka bir ortağın portföyü ile birleştirilebilmektedir. Şirket bunu aktarma hakkına sahiptir.

3.10 Şirket, Ortak tarafından uluslararası yatırım işlemlerinden dolayı kazanılan komisyonlar ile ilgili müşterilere gerekirse bilgi verme yetkisine sahiptir.

3.11 Ortağın, bu anlaşmadaki hükümleri yerine getirmemesi veya ihlal etmesi durumunda, Şirket tarafından tek taraflı olarak bu anlaşmanın feshedilmesi ve ortaklığı sonlandırılması yetkisi bulunmaktadır. Bu feshetme işlemi tamamen şirketin kendi takdirindedir.

3.12 Şirket, kendi menfaatine aykırı olan veya kendine zarar verecek davranışlarda olduğundan şüphelendiği ortaklar ile ilgili bu anlaşmayı tek taraflı olarak feshetme ve sonlandırma yetkisine sahiptir.

3.13 Şirket, yetki sınırlarını aşan hiçbir ortağın davranışları ve faaliyetlerinde dolayı sorumlu değildir.

3.14 Şirket, İş Bu anlaşma şartlarında öngörülen bütün işlemleri yapma yetkisine sahiptir.
 

4. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

4.1 Ortak, böyle bir durum olması halinde 5 iş günü içerisinde şirketi uyuşmazlık hakkında bilgilendirerek bu olay ve durum hakkında bilgi isteme hakkına sahiptir.

4.2 Müşterinin, Şirket aleyhine olan herhangi bir konuda talepte bulunulması için kullanılacak resmi ulaşım kanalı şirketin resmi e posta adresi olan [email protected] adresidir. Bu iletişim kanalı haricindeki herhangi bir yöntem ile şirkete ulaşmak gereçli bir talep yerine sayılmayacaktır.

4.3 Şirket, aradaki uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların çözümü için Müşteri / Ortaklardan bilgi isteme hakkına sahiptir.

4.4 Şirket, sözleşmedeki hükümlerden bir veya birkaçının yerine getirilmemesi durumunda bir talebi reddetme hakkına sahiptir. Buradaki şart ilgili talebin, bazı hükümleri açık şekilde ihlal ediyor olmasıdır.

4.5 Şirket, Ortak tarafından gönderilen talebi incelemek, anlaşmazlık hakkında bir karar vermek ve sonuçları e posta ile göndermek yükümlülüğüne sahiptir. Anlaşmazlık soruşturması için gerekli incelemeler ve sonuçlandırmalar için kullanılacak maksimum süre, talebin iletildiği tarihten itibaren 10 iş günü olacaktır. Bu süre içerisinde ilgili talep incelenmeli ve gerekli cevap verilmelidir.

4.6 İş Bu anlaşmanın maddeleri üzerindeki ihtilaflar ve maddeler üzerindeki yorumlamalar karşılıklı müzakere ile çözüme ulaştırılmaya çalışılacaktır.

4.7 Aradaki bir anlaşmazlık, uyuşmazlık çözümleri kapsamında tahkim mercilerine yönlendirilebilir. Hak edilen talebin yerine getirilmemesi veya talep verildikten sonra talebin 4.5 maddesinde belirtilen süre koşullarına uygun şekilde belirtilen zaman sürecine uyulmadığı taktirlerde tahkim mercilerine başvuru yapılabilmektedir.
 

5. BİLGİ PAYLAŞIMI

5.1 Şirket, Ortak ile aşağıdaki iletişim yöntemlerinden birini kullanarak iletişim kurabilir.

• E posta;
• Telefon;
• Şirketin web sitesindeki uygun bölümlerde yapılan duyurular;
• Şirket tarafından kullanılan diğer elektronik iletişim araçları ve yöntemleri.

5.2 Ortak, madde 5.1 de belirtilen iletişim yöntemlerini kullanarak Şirket ile iletişim kurabilir.

5.3 Mesajlar, dokümanlar, duyurular, notlar, onaylar, doğrulamalar, raporlar vs. bu yöntemler karşı tarafça kabul edilmiş sayılacaktır:

• E posta ile mesaj gönderimi yapıldıktan 1 saat sonra;
• Telefon görüşmesi bittiği an;
• Şirketin web sitesi üzerinde bir duyuru yayınlandıktan 1 saat sonra.
 

6. KİŞİSEL BİLGİLER

6.1 Ortak, Şirketin işleri ve işleyişi ile ilgili gizli bilgileri, rakip üçün şirketlere aktarma hakkına kesinlikle sahip değildir.

6.2 Taraflar, Müşterinin hesap ve kişisel verilerinin gizliliğini sağlamak ile beraber aynı zamanda müşteriler tarafından yürütülen işlemler ile ilgili bilgi sağlama işlemi yapılacaktır.

6.3 Taraflar, Müşterinin hesap ve kişisel verilerinin gizliliğini sağlamak ile beraber aynı zamanda müşteriler tarafından yürütülen işlemler ile ilgili bilgi sağlama işlemi yapılacaktır.
 

7. ORTAKLIK HESAP TÜRLERİNE GÖRE ÖDEMELER VE GELİR PAYLAŞIMI
«ACENTE»

7.1 Şirket, Ortak hesabına verilecek olan komisyonlar, Ortak tarafından getirilen ve işlemleri yapan müşterinin kar edip kar etmemesine bakmadan her işlem için gerçekleştirecek ve bunda bir istisna olmayacaktır.

7.2 Ortak, diğer ve farklı pozisyonlardaki İş ortaklarını şirkete getirebilir. Yeni getirdiği ortakların gelirleri üzerinden komisyon ödemesi alan Ortak, her getirdiği ortak için gelir üzerinden %15, bu ortağın getirdiği başka bir ortak üzerinden yani 2. Derece ortak üzerinden %5 gelir elde eder.
Çok seviyeli ortaklık sistemine geçme yetkisi şirket tarafından Ortağa verilmektedir ve bu yetki verildikten sonra kullanıma geçer. Bu yetki alt üyelik anlaşmasının şirket tarafından onaylanmasında hemen sonra aktif hale gelmez.

7.3 Ortaklara ödemeler, Şirket tarafından belirlenen hakediş ücret oranlarına göre yapılır. Ücret oranlarına ilişkin bilgiler Şirketin websitesi ve Ortağın kişisel alanında mevcuttur. Ücret oranları aşamalıdır ve İş Ortağının müşterileri tarafından raporlama ayı içinde oluşturulan toplam işlem hacmine bağlıdır. Ortağın cari aydaki ücret oranı, müşterilerin bir önceki ayda oluşturduğu toplam işlem hacmine göre hesaplanır. Son aya ait işlem hacminin son ödemesi yapıldıktan sonra, takip eden ayın ilk iş gününde oran otomatik olarak değişir. Ödemenin yapıldığı minimum işlem cirosu 0.01 lottur.

7.4 Ortaklık ödeme hesaplamaları sırasında müşteriye tarafından aynı anda açılan Alım ve Satım emirlerinin geçersiz sayılabilmesi durumu mevcuttur. Aynı anda açılan pozisyonlar için 60 pips seviyesinde fark bulunması gereklidir. Bu tutarın altında olması halinde şirket ödemeyi iptal etme yetkisini elinde bulundurmaktadır.

7.5 Ortağın, bir müşteriye yaptığı ödemeler, toplam ödemeler içerisinde son 3 aydaki tutarı %60 oranında aşarsa, şirket bu tutar %60 seviyesinin altına inene kadar bu müşteriye ödeme yapmasını engelleyebilir.

7.6 Bonus ile yapılan fonlamalardaki işlemler için ödeme yapılmaz.

7.7 İşlem açıldıktan sonra 2 dakikadan kısa süre içerisinde kapatılan işlemler için geri ödeme yapılmaz.

7.8. Ortağın bir müşterisinden elde ettiği hakkediş müşterinin net depozit miktarının %60 oranına eşit veya yüksekse (Toplam para yatırmalardan para çekimleri düşülür) şirket gelecek olan ödemeleri %60 seviyesinin altına inene kadar durdurma hakkına sahiptir. Müşterinin elde ettiği karları gerçi çekmesi burada belirtilen hesaplamaya dahil edilmez.

7.9 Sıfır karlı alım ve satım işlemleri için komisyon ödemeleri yapılmaz.

7.10 Şirket, Bir Ortağa ücret ödemeyi reddetme, müşterileri Ortağın grubundan kaldırmaya ve aşağıda durumlarda Ortağın sözleşmesini tamamen feshetmeye yetkisi vardır:

7.10.1 Etkileşimdeki müşterinin hesabındaki işlemler Şirket politikasını ihlal ediyorsa.

7.10.2 Müşteri ve Ortak tarafından kar elde etmek amaçlı yapılan kural dışı hareketler.

7.10.3 Şirketin Ticari ve Finansal alandaki açıklarında finansal kar elde etmek amacıyla hareket.

7.10.4 Bonus koşullarının ve diğer şirket kampanyalarının ihlali durumunda.

7.10.5 Ortak üzerinden veya indirim hizmetinden yararlanmak amacıyla işlemlerin çoğunun 10 dakikadan kısa sürede kapatılması ve/veya aşağıdaki araçlar hariç tüm ticaret enstrümanları için tüm kapalı işlemlerinden elde edilen kazançların 5 pip seviyesinden az olması durumunda işlemlerin kötüye kullanıldığı ve hile yapıldığına dair intiba oluşup ihlal durumu sayılabilmektedir:

 • XAUUSD – 50 pip;
 • EuroStoxx50 – 42 pip;
 • BCHUSD – 5 000 pip;
 • LTCUSD – 50 pip;
 • DSHUSD – 500 pip;
 • XRPUSD – 500 pip;
 • EOSUSD – 50 pip;
 • XLMUSD – 50 pip;
 • BNBUSD – 50 pip;
 • SOLUSD – 50 pip;
 • LUNUSD – 50 pip.

Durumun da işlemlerin kötüye kullanıldığı ve hile yapıldığına dair intiba oluşup ihlal durumu sayılabilmektedir.

7.10.6 Ortak ve Müşterilerinin usulsüz işlemleri, sahtekarlıkları ve işlemleri kötüye kullanması sonucunda Şirket itibarının ve finansal kabiliyetinin zarar görmesi durumunda;

7.11 Ortağın kullandığı ip grubu ile aynı Ortağın sahip olduğu müşterilerden bir veya bir kaçının aynı ip adresini kullanması neticesinde Şirket bu Ortağın bu müşteri tarafında elde ettiği kazançları iptal etmeye silmeye ve bu müşteriyi Ortaklık grubundan çıkarmaya yetkisi bulunmaktadır.

7.12. Ortağın tarafından çekilmiş Müşterilerin hesaplarında önceden kapatılmış tüm işlemlerinin ödemesi, her iş günü İş Ortağının Cüzdanına yatırılır.

7.13 Alt üyelik grubunda bulunan bir müşteri tarafından Ortağın o işlem kazancıyla ilgili Şirketin işlem takip departmanına başvurması sonucunda o işlem sonucu elde edilen kazanç iptal edilebilir.

7.14 Ortak tarafından kazanılan komisyon kazançları, en az 3 aktif müşteri elde edilene kadar ve bu aktif müşterilerden bir tanesi en az 1 lot işlem yapana kadar çekilebilir hale gelmez. Yukarıda bahsedilen bütün müşteriler tam onaylı ve doğrulamalı olmalıdır. Bu durum bütün seviye ortakları için geçerlidir. Ortaklı hesabının aktif edilmesi için ortaklık hesabındaki en az 3 müşterinin hesabında kullanılabilir parası olması gerekmektedir. Şirket, bazı Ortakların sadece hesap aktivasyonu veya ücretlerin geri alınması için alt müşteri oluşturduğunu tespit etmesi durumunda bu müşterilerin ortaklık ilişkisini askıya alma ve ortaklık grubundan kaldırma yetkisi vardır.

7.15 Şirket, Ortağın son aktif müşterisini en son 90 gün önce çekmesi durumlarında ortağa yapılan ödemeleri durdurma ve geçici olarak duraklatma haklarına sahiptir. Ücret oranı mevcut hacimlere bakılmaksızın giriş seviyesi olan seviyede yapılacaktır. Ücret ancak Ortak 3 yeni aktfik müşteri getirdikten sonra çekilebilir hale gelir. Burada beklemede tutulan bakiye ödül olarak verilende daha düşüktür. Yukarıda belirtilen koşullar yerine getirilmediği durumlarda ve Ortaklık sisteminin 12 aydan daha uzun süre kullanılmaması durumlarında Şirket ödemeyi feshetme, daha önceden kazanılmış fonları durdurma ve gelecekteki ödemeleri askıda tutmaya yetkilidir. Ortak, aktif ve müşteri çeken bir pozisyonda çalışması gerekmektedir.

7.16 Taraflar ödemeleri gereken vergileri ve 3. Yerlere yapılan masrafları bağımsız olarak hesaplayıp kendi bölümleri için ödemeyi taahhüt ederler.

7.17 Komisyon çekimleri yapılırken, ödeme süreleri Şirket tarafından önceden belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

7.18 Para çekimleri ve hesap içi transferler sadece Ortak tam ve kimlik onaylı olduğu zaman aktif hale gelir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için hesap doğrulaması gerekmektedir.

7.19 Ortak hesabına bir para çekilme işlemi talebi geldiği zaman Şirket bu işlemi gerçekleştirirken kendi iç işlem kurları üzerinden gerçekleştirmektedir. Çevrim oranları piyasa oranları ile hemen hemen aynı düzeydedir.

7.20 Ortak, para çekilme işlemi emri sırasında vermiş olduğu bütün bilgileri doğruluğu konusunda tek sorumluluğa sahiptir. Bu bilgiler ışığında transfer işlemleri yapılmaktadır.

7.21 Ortak, sahip olduğu komisyon gelirlerinin bir kısmını kendi alt grubundaki müşterilere veya alt ortaklarında birine verme yetkisine sahiptir. Bu işlemler panel üzerinden gerçekleştirilmektedir.

7.22 Komisyon ödemeleri, Ortağın müşterisinin sisteme eklenmesinin arından ilgili panel üzerinde gözükecek ve hesaplamalar sistem standartları üzerinden yapılarak ortağa aktarılacaktır.

7.23 Müşteri, bir Ortağın alt grubuna manuel olarak eklenebilir. Bunun olabilmesi için müşteri tarafından burada belirtilen e posta adresine istek gönderilmelidir: [email protected] Bu işlemin yapılabilmesi için müşteri hesabında daha önce bir işlem gerçekleştirilmemiş olması gerekmektedir.
 

8. NİHAİ ŞARTLAR

8.1 Bir gerçek kişi Ortak olarak kaydolursa bu İş Ortaklığı sözleşmesi kabul edilmiş sayılır.

8.2 İş ortaklığının kabul edilmiş sayılması ile aşağıdaki maddeler kabul edilmiş sayılır:

• Ortak, burada belirtilen hüküm ve şartları bilmektedir ve kabul etmektedir;
• bütün şartlar ve koşullar tüm açıklığı ile Ortak tarafından anlaşılmış ve kabul edilmiş sayılır;
• Şartların kabulünü engelleyecek hiçbir durum bulunmamaktadır.

8.3 Ortak, kayıt sırasında verdiği iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, bu bilgileri vererek Şirket tarafından gerekli durumlarda iletişim kurulması için kullanacağını ve bu bilgileri eksiksiz bir şekilde saklanacağını bilmektedir.

8.4 Bu anlaşma süresiz olarak geçerlidir.

8.5 Şirket, bu anlaşmadaki hüküm ve koşullardan istediğini, istediği şekilde ve sınırsız olarak değiştirmeye tam yetkilidir. Gerekli değişikliği 3 gün öncesinden ilgili taraflara bildirerek değişiklik işlemi sağlanmaktadır.

8.6 Taraflardan biri, diğer tarafa en az 3 gün öncesinden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir.

8.7 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafın bu sözleşmeyi tekrar tekrar ihlal etmesi neticesinde, gündemde olan davalar ve soruşturmalar neticesinde veya diğer sebeplerden ötürü mahkemeye vererek feshetme olanağına sahiptir.
 

AMarkets LTD,
Beachmont Business Centre, 272, Kingstown,
Saint Vincent and the Grenadines
[email protected]
Date of Last Revision 21/01/2022