Ortaklık Sözleşmesi — Web Master

Bu anlaşma (“Anlaşma”) Ortak (aşağıda yazılı “Ortak”) ve adı, adresi bu sözleşmenin en son kısmında yer alan Uluslararası Finansal Şirket “AMarkets LTD (aşağıda yazılı “Şirket”) (Beachmont Business Centre, 272, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, No22567 IBC 2015) arasında gerçekleştirilmektedir.
 

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1 Şirket ve Ortak, müşterek olarak, Şirket tarafından sunulan enstrümanlar üzerinde işlem yapmak için müşterileri AMarkets şirketine çekmeyi üstlenir.

1.2 Ortak, müşterilerin bu şirket üzerinde alım satım yapmalarını sağlamak ve şirket üzerinde hesap açmak için gerekli teşvik edici çalışmaları yapmayı üstlenir. Bu anlaşmanın şartlarına uygun olarak yapılan bu işlem ve koşulları, Ortak bundan sonraki şartlara da uygun olarak yapar. Ortak her zaman kendi adına hareket eder.

1.3 Ortak, koşulsuz olarak şirkete çektiği bütün müşterilerin, şirketin müşterisi olduğunu kabul eder.

1.4 Taraflar, ek şartlar belirtilmediği sürece bu anlaşmanın şart ve koşullarına uymak zorundadır.

1.5 Anlaşmanın yeri, Şirketin tescilli adresi ve yeri olan yer olarak kabul edilmektedir.

1.6 Dil.

1.6.1 İş Bu Anlaşmanın genel şartları ve dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

1.6.2 Ortakların rahatlığı ve kolaylığı amacıyla Şirket tarafından bu anlaşmanın metinleri başka dillere bilgilendirme amacıyla tercüme edilebilir.

1.6.3 Çeviri yapılan anlaşma versiyonu ile İngilizce versiyonu arasında bir uyumsuzluk olduğu zaman İngilizce anlaşma metni referans ve geçerli olarak kabul edilecektir.
 

2. ORTAĞIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 Ortak bu anlaşmanın tüm maddelerine bağlı kalmak zorundadır.

2.2 Ortak, Şirket üzerinden komisyon alabilmek için, Şirket üzerinde ortaklık Hesabı açmak zorundadır. Bir kişinin Ortak olarak kayıt yaptırabilmesi için Şirket üzerindeki Ortaklık kayıt formunu doldurup göndermiş olması gereklidir.

2.3 Ortak, Şirkete yeni müşteriler getirmeyi ve hesap oluşturmasını sağlamayı taahhüt eder. Yeni müşterinin Ortak tarafında getirildiğinin geçerli olması için Şirket üzerinde daha önce hesabı olmaması gerekmektedir.

2.4 Ortak, müşterilere, şirket üzerinde alım satım yapmalarını sağlamak için önemli ve güvenli bilgiler verecektir. Ayrıca müşterilere sözleşme maddeleri konusunda bilgi verecek ve şirket çalışmaları ve koşulları ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunacaktır.

2.5 Ortak, Finansal piyasalardaki riskler hakkında müşterilerine bilgi vermek zorundadır.

2.6 Müşterilere, işlem konularında bilgi sağlamak ve motivasyon edici detaylar vermek Şirketin görev ve sorumlulukları arasında değildir. Bazı istisnai şartlar dahilin Şirket bu tarz işlem bilgilerini müşterilere verebilir fakat oluşacak sonuçlar konusunda kesinlikle risk kabul etmez. İşlem sonucunda oluşan bütün durum müşterinin kendi sorumluluğu altında olacaktır.

2.7 Ortak, yeni veya potansiyel müşterileri ile iletişimde bulunurken, Şirket ile ilgili yalnızca doğru ve gerçekçi bilgileri vermek zorundadır. Şirket ve diğer konularda doğru bilgi vermeyi taahhüt eden Ortak, müşterilere asla kendini şirket çalışanı olarak tanıtmamalıdır.

2.8 Ortak, Şirketin genel hizmet ve şartları konusunda bilgi sahibi olmak zorundadır. Ayrıca uluslararası ticaret konularında bilgili ve yetkin olmalıdır.

2.9 Ortak, Şirketin sunmuş olduğu koşullardaki değişimleri, şirketin bilgilendirme kaynaklarındaki haberleri müşterilerine iletmek ve bunlar hakkında bilgi vermek ile yükümlüdür.

2.10 Ortak, kendine bağlı alt üyelik grubundaki müşterilere, finansala piyasalar konusunda yardım etmek ve sıkıntılar olduğu zaman yasal konularda bilgilendirmek ile yükümlüdür. Ayrıca kaldıraçlı döviz piyasalarında (forex) işlem yaparken oluşabilecek sorunlar konusunda yardımcı olmalıdır.

2.11 Ortak, yeni müşterilerine, Şirketin resmi web sitesi ile ilgili ve bu sitede yayınlanan açıklamalar ile ilgili bilgileri vermek ve varsa dokümanları paylaşmak ile yükümlüdür. Ortağın web sitesindeki bilgiler eski veya yanlışsa, Şirket iş ortağından bu bilgileri değiştirmesini veya kaldırmasını talep edebilir. Bu şekilde bir istek geldiği zaman Şirketin isteği iletmesinden itibaren 7 gün içeresinde ortak tarafından bu işlemin yerine getirilmesi gerekmektedir.

2.12 Ortak, Şirket ve ortaklarının web sitelerinde yazan hizmetler ile ilgili bilgileri takip edip sürekli güncel tutacaktır.

2.13 Ortak, önceden yazılı veya anlaşmalı şekilde izin alınmadan, üçüncü şahıslara acente olma konusunda herhangi bir yetki veya imtiyaz veremez, bu konularda sözleşme yapma hakkında sahip olamaz. Şirketin başka bir acente yetkilendirme yapması veya Ortağa bu yetkiyi vermesi tamamen şirketin kontrolü altındadır.

2.14 Ortak, bir müşterinin sorununu kendi başına çözemiyorsa bu konuda Şirket uzmanlarından destek almalı ve çözüm için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

2.15 Ortak, Şirketi pazarlama ve tanıtım kampanyalarını onaylamasıyla beraber, pazarlama, reklam kampanyası oluşturma ve yürütme ve diğer tanıtım faaliyetlerini yapabilir.

2.16 Ortak, müşterilere finansal piyasalardaki finansal araçlarla yapılan yatırımlar hakkında yetersiz bilgi sağlamak, bu piyasalardaki aldatıcı bilgiler ve hileler konusunda bilgi sunmak gibi durumlar yapamaz.

2.17 Ortak, faaliyetlerini tanıtmak ve müşterileri çekmek için uygunsuz olan pazarlama ve reklam faaliyetlerini kullanamayacaktır. Bunlar;

 • Aktif pazarlama ve tanıtım sistemleri;
 • Müstehcen (porno siteler dahil) gibi web sitelerinde reklam vermek;
 • Sunulan hizmetin kesinlikle yanlış ve alakasız bir şekilde verilip reklamını yapmak;
 • Bütün diğer türdeki uygunsuz reklam modelleri.

2.18 Ortak, müşterilerin yaptığı aramalarda şirkete gelen talepleri kullanarak müşteri yönlendirmesi yapamaz. Örneğin gibi arama motorlarında “AMarkets” terimi ile yapılan bir destek araması ile ilgili bir yazı buna istinaden gelen trafik üzerinden müşteri yönlendirmesi yapamaz. Bu kural bütün diller ve kelimenin bütün dillere özgü sesli eş değerleri için geçerlidir.

2.19 Müşteri çekmek için Ortak tarafından şirketin verdiği Ortak pazarlama araçları içerisindeki bütün enstrümanları dilediği gibi kullanma ve bunlar ile müşteri çekme yetkisine sahiptir.

2.20 Ortağın, ortaklık hesabını yenileme ve bu hesaptan şirketin vermiş olduğu diğer hesaplara para çekme hakkı bulunmaktadır

2.21 İşlerin yürütülebilmesi ve şirket tarafında sağlana hizmetlerin devamlılığı konusunda bir sorun oluştuğu zaman Ortak, derhal şirket ile iletişime geçecek ve bu sorunların nasıl çözülebileceğine dair istişarede bulunup konuyu netleştirecektir.

2.22 Ortak, müşteriler ile anlaşma yapıp, müşterilerin teminatlarını kabul etme, elde tutma veya müşteriler ile ilgili nakdi bütün konularda yapılan işlemleri kendi lehine kullanamaz ve yapamaz.

2.23 Ortak Şirket tarafından sağlanan özel satış ortaklığı kodları ile hem yaptığı üyelikleri kontrol edebilecek hem de gelen trafikleri ve istatistikleri detayları olarak görebilecektir.

2.24 Ortak, Şirket ile yazılı bir ön anlaşma yapmadan, şirketin ticari markasını, tanıtım ürünlerini, hizmet markalarını, fikir ve açıklamaları veya işlem paylaşımlarını diğer yerlerde kullanamaz. Bunlarında dışında ayrıca Ortak şirketin adını içeren herhangi bir alan adını kaydedemez.
 

3. ŞİRKETİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Şirket, Ortaklık anlaşması gereğince, Ortak tarafından gönderilen müşterilere gerçek yatırım hesabı açmak ile yükümlüdür.

3.2 Şirket, hesap açılan müşterilere, giriş ve şifre bilgilerini sağlayarak bu hesaplar üzerinde işlem yapabilme olanağı sağlayacaktır.

3.3 Şirket, Müşteriler tarafından yapılan tüm hesap işlemleri ve yatırım işlemlerine ait kayıtları detaylı bir şekilde tutacaktır.

3.4 Şirket, İş Ortağına anlaşma şartlarına uygun dönemler içinde ve belirtilen şartlara uygun olarak komisyon ödemesi yapacaktır.

3.5 Şirket, Ortak tarafından yapılan müşteri çekme tanıtımları ve bu güçlendirilmiş tanıtımlara ait dönüşüm raporlarını ve istatistikleri isteme hakkına sahiptir.

3.6 Şirket, Ortağın, iş bu sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini denetleme ve uygunluğunu kontrol etme yetkisine sahiptir.

3.7 Şirket, bu sözleşme üzerinde değişiklik yapıp komisyon oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. Bu işlemi yapmak için e posta, iç yazışmalar, terminal üzerinden yapılan uyarılar veya diğer bütün yöntemler ile Ortağa 3 iş günü öncesinden ulaşıp bilgilendirmesi gerekmektedir.

3.8 Şirket, bu sözleşmede değişiklik yapma ve ortaklık komisyon değerlerini değiştirme yetkisine sahiptir. Bununla ilgili ortağa yapılacak olan bildirim, değişiklik tarihinden 3 gün önce herhangi bir resmi iletişim kanalı ile gerçekleştirilecektir.

3.9 Ortağın bu anlaşma maddelerindeki herhangi bir kuralı uygulamaması neticesinde Şirket tek taraflı olarak kendi takdiri ile bu anlaşmayı feshedebilir.

3.10 Şirket, kendi menfaatine aykırı olan veya kendine zarar verecek davranışlarda olduğundan şüphelendiği ortaklar ile ilgili bu anlaşmayı tek taraflı olarak feshetme ve sonlandırma yetkisine sahiptir.

3.11 Şirket, yetki sınırlarını aşan hiçbir ortağın davranışları ve faaliyetlerinde dolayı sorumlu değildir.

3.12 Şirket, İş Bu anlaşma şartlarında öngörülen bütün işlemleri yapma yetkisine sahiptir.
 

4. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

4.1 Ortak, böyle bir durum olması halinde 5 iş günü içerisinde şirketi uyuşmazlık hakkında bilgilendirerek bu olay ve durum hakkında bilgi isteme hakkına sahiptir.

4.2 Müşterinin, Şirket aleyhine olan herhangi bir konuda talepte bulunulması için kullanılacak resmi ulaşım kanalı şirketin resmi e posta adresi ve posta adresidir. Bu adresler şirketin web sitesinde açıkça belirtilmiştir. Bu iletişim kanalları haricindeki herhangi bir yöntem ile şirkete ulaşmak geçerli bir talep yerine sayılmayacaktır.

4.3 Şirket, aradaki uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların çözümü için Müşteri / Ortaklardan bilgi isteme hakkına sahiptir.

4.4 Şirket, sözleşmedeki hükümlerden bir veya birkaçının yerine getirilmemesi durumunda bir talebi reddetme hakkına sahiptir. Buradaki şart ilgili talebin, bazı hükümleri açık şekilde ihlal ediyor olmasıdır.

4.5 Şirket, Ortak tarafından gönderilen talebi incelemek, anlaşmazlık hakkında bir karar vermek ve sonuçları e posta ile göndermek yükümlülüğüne sahiptir. Anlaşmazlık soruşturması için gerekli incelemeler ve sonuçlandırmalar için kullanılacak maksimum süre, talebin iletildiği tarihten itibaren 10 iş günü olacaktır. Bu süre içerisinde ilgili talep incelenmeli ve gerekli cevap verilmelidir.

4.6 İş Bu anlaşmanın maddeleri üzerindeki ihtilaflar ve maddeler üzerindeki yorumlamalar karşılıklı müzakere ile çözüme ulaştırılmaya çalışılacaktır.

4.7 Aradaki bir anlaşmazlık, uyuşmazlık çözümleri kapsamında tahkim mercilerine yönlendirilebilir. Hak edilen talebin yerine getirilmemesi veya talep verildikten sonra talebin 4.5 maddesinde belirtilen süre koşullarına uygun şekilde belirtilen zamana uyulmadığı taktirlerde tahkim mercilerine başvuru yapılabilmektedir.
 

5. BİLGİ PAYLAŞIMI

5.1 Şirket, Ortak ile aşağıdaki iletişim yöntemlerinden birini kullanarak iletişim kurabilir:

 • E-posta;
 • telefon;
 • Şirket web sitesi üzerinden yapılan ve paylaşılan duyurular;
 • Kişisel hesap yönetim bölümünde yapılan anonslar;
 • Şirket tarafından kullanılan diğer elektronik iletişim araçları.

5.2 Ortak, madde 5.1 de belirtilen iletişim yöntemlerini kullanarak Şirket ile iletişim kurabilir.

5.3 Şirketin kullandığı iletişim kanallarından gelen bilgiler Ortağa ulaştığı andan itibaren 3 saat içinde kabul edilmiş olarak varsayılacaktır.
 

6. KİŞİSEL BİLGİLER

6.1 Ortak, Şirketin işleri ve işleyişi ile ilgili gizli bilgileri, rakip üçün şirketlere aktarma hakkına kesinlikle sahip değildir.

6.2 Taraflar, Müşterinin hesap ve kişisel verilerinin gizliliğini sağlamak ile beraber aynı zamanda müşteriler tarafından yürütülen işlemler ile ilgili bilgi sağlama işlemi yapılacaktır.

6.3 Taraflar, Müşterinin hesap ve kişisel verilerinin gizliliğini sağlamak ile beraber aynı zamanda müşteriler tarafından yürütülen işlemler ile ilgili bilgi sağlama işlemi yapılacaktır.
 

7. «WEBMASTER» ORTAKLIK HESAP TÜRÜNE GÖRE ÖDEMELER VE GELİR PAYLAŞIMI

7.1 Şirket, Ortaklarına komisyon ödemelerini yaparken iki farklı yöntemi kullanmaktadır:

7.1.1 Bütün gereksinimleri sağlamış Tam Onaylı üye için verilen komisyon (Kayıt başına ödeme):

 • Tam onaylı üye için verilen komisyon;
 • Ortak ile alt üyenin herhangi bir alt üyelik ilişkisi olmaması (IP, isim, kayıt adresi ve diğer detaylar gibi bilgilerde bir uyuşma olmadığı zaman);
 • İletişim bilgileri onaylanmış olmalı;
 • Kaydolan müşteriyi, Şirket temsilcisi kayıt sırasında verilen iletişim yolları ile arayarak, Şirketin hangi ürünlerinde ve hangi portföyünde işlem yapacağını ve ilgili alanlarını teyit eder.

7.1.2 Gerekli bütün şartların yerine getirilip hesap etkinleştirme işleminin yapılmasıyla verilen komisyon (Satış başına ödeme):

 • Müşteri hesabı yenilendiği zaman;
 • Müşteri, Şirketin web sitesinde belirtilen gerekli işlem hacmini sağladığı zaman.

7.1.2.1 Ödeme, müşterinin hesabının tamamen doğrulanması durumunda gerekli işlem hacmine ulaşıldığında yapılır. Minimum doğrulama süresi 15 gün, maksimum 3 aydır. Şartların azami ölçülülük süresi içinde karşılanmaması durumunda ödeme reddedilir.

7.2 Güncel komisyon oranları, müşterinin komisyon şablonuna göre değişmektedir. Bu oranlar Şirketin web sitesinde bulunan “Ortaklar” hesap yönetim panelindeki komisyon karşılaştırma tablosuna göre belirlenir. Müşterinin denetlenme süresi, Ortağın geçmiş dönemde sergilemiş olduğu performansa ve kaliteye bağlıdır. Geçmiş değerlendirmesi tam olarak bilinmeye ortaklarda yeni müşteri denetimleri Şirketin takdirine bağlı olarak daha uzun süre tutulabilir.

7.3 Müşterinin, isim, e posta, telefon numarası ve diğer bilgilerinin Ortaklık kaydı sırasında verilen bilgiler ile uyuşmaması durumunda Şirket bu müşteri üzerinden gelen komisyonları durdurabilir. Şirket kendi takdiri ile bu müşteriyi Ortağın yatırımcı grubundan çıkartabilir.

7.4 Tüm ödemeler, işlem kapatılmasının bittiği günün ertesi gününde Şirket hesabında oluşturulan online cüzdana aktarılır.

7.5 Komisyonlar hesaplanırken, Şirket tarafından verilen Bonus ların bu komisyonlara dahil edilmeme opsiyonu bulunmaktadır.

7.6 Komisyonların çekilmesi sırasında uygulanacak kural, Şirketin ödeme koşulları ve süre tanımlamaları bölümünde anlatılan süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.

7.7 Şirket, aşağıdaki durumlarda bir Ortağa hakediş ödemeyi reddetme, Müşterileri ortak grubundan çıkarma veya ortağın hesabını feshetme hakkını saklı tutar:

7.7.1 İlgilenen müşterilerin hesaplarındaki faaliyetlerin, Şirketin politikasını ve düzenlemelerini ihlal etmesi.

7.7.2 Müşteriler veya Ortağın kendisi tarafından kötü niyetle kâr elde etmek için gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemleri.

7.7.3 Şirketin ticari veya finansal sistemlerindeki güvenlik açıklarının kişisel kazanç amacıyla kasıtlı kullanımı.

7.7.4 Bonus koşullarının veya diğer Şirketin promosyonlarının ihlali.

7.7.5 Önemli sayıda işlem açıldıktan sonra 10 dakika içinde kapatıldığında ve/veya tüm kapatılan işlemler için sonucun 5 pipten az olduğu durumlarda işlem stili de dahil olmak üzere, yalnızca ortak hakedişlerinden kar etmek için bir işlem stratejisinin kullanılması.

7.7.6 İş Ortağı ve Müşterileri tarafından Şirketin itibarına veya finansal sonuçlarına zarar veren suistimal, diğer uygunsuzluk veya dolandırıcılık.
 

8. NİHAİ ŞARTLAR

8.1 Bir gerçek kişi Ortak olarak kaydolursa bu İş Ortaklığı sözleşmesi kabul edilmiş sayılır.

8.2 İş ortaklığının kabul edilmiş sayılması ile aşağıdaki maddeler kabul edilmiş sayılır:

 • Ortak, burada belirtilen hüküm ve şartları bilmektedir ve kabul etmektedir;
 • bütün şartlar ve koşullar tüm açıklığı ile Ortak tarafından anlaşılmış ve kabul edilmiş sayılır;
 • Şartların kabulünü engelleyecek hiçbir durum bulunmamaktadır.

8.3 Ortak, kayıt sırasında verdiği iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, bu bilgileri vererek Şirket tarafından gerekli durumlarda iletişim kurulması için kullanacağını ve bu bilgileri eksiksiz bir şekilde saklanacağını bilmektedir.

8.4 Bu anlaşma taraflarca kabul edildiği ve imzalandığı tarihten itibaren 12 Ay süre boyunca geçerlidir.

8.5 Bu anlaşmadaki koşullar ve şartlar yerine getirildiği sürece anlaşma süresi, süresiz olarak uzatılmaktadır.

8.6 Şirket, bu anlaşmadaki hüküm ve koşullardan istediğini, istediği şekilde ve sınırsız olarak değiştirmeye tam yetkilidir. Gerekli değişikliği 3 gün öncesinden ilgili taraflara bildirerek değişiklik işlemi sağlanmaktadır.

8.7 Bütün taraflar, 3 gün öncesinden diğer tarafa haber vererek bu sözleşmeyi tek taraflı olarak sonlandırabilirler.

8.8 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafın bu sözleşmeyi tekrar tekrar ihlal etmesi neticesinde, gündemde olan davalar ve soruşturmalar neticesinde veya diğer sebeplerden ötürü mahkemeye vererek feshetme olanağına sahiptir.
 

AMarkets LTD,
Beachmont Business Centre, 272, Kingstown,
Saint Vincent and the Grenadines
[email protected]
Date of Last Revision 15/11/2021