AMarkets Uygulaması

AMarkets Uygulaması

En iyi ticaret uygulaması

uygulamanın derecelendirmeleri

GOLD Statüsünün alınmasına ilişkin kurallar

Her şirket müşterisi, Gold statüsünü almaya ve AMarkets’ten ek ayrıcalıklara erişme hakkına sahiptir.

GOLD statüsünü elde etmenin koşulları aşağıda listelenmiştir.
 

Terimler ve tanımlar

 • Bakiye — tüm açık pozisyonların değişken kar/zararı hariç, hesaptaki fon miktarı.
 • Özsermaye – bakiye artı veya eksi açık faaliyetlerdeki değişken kar veya zarar.
 • Hacim — belirli bir süre içinde açılan ve kapatılan tüm pozisyonların lot cinsinden ifade edilen toplam işlem cirosu. Örneğin, bir yatırımcı ilk işlem gününde 10 lot açıp kapatıyorsa ve ikinci günde 15 lot daha işlem yapıyorsa, iki günlük işlem hacmi 25 lot olacaktır.
 • GOLD durumu doğrulama tarihi — GOLD statüsünün alınmasından veya son yenilenmesinden sonraki 30. gün.

 

GOLD statüsünün ilk edinimi için koşullar

Başlangıçtaki GOLD statüsü, müşteri aşağıdaki iki koşulu yerine getirdiğinde otomatik olarak verilir:

 1. Hesap özsermayesi 20.000 ABD Doları/20.000 Avro’ya eşit veya bu değeri aşıyor;
 2. Müşterinin AMarkets ile yaptığı tüm işlemlerin toplam hacmi en az 150 lottur*.

Durumun zamanında verildiğinden emin olmak için sistem, müşterinin özsermayesini ve işlem hacmini günlük olarak (günde bir kez) kontrol eder. GOLD durumuna ulaştıktan sonra müşteri, Kişisel alanında e-posta ve anlık mesaj yoluyla bir bildirim alacaktır.

Gold durumu 30 gün süreyle verilir ve müşteriye ayrıcalıklara erişim sağlar.

GOLD statüsü için gereklilikler

Özsermaye $20,000/€20,000
Devir 150 lot*
Süre 30 gün
Durum iptali GOLD statüsünü aldıktan sonraki son 30 gün içinde işlem hacmi 50 lottan* azsa ve/veya durum doğrulama sırasında hesap bakiyesi 20.000$/20.000€’dan azsa.

 

GOLD statüsünü koruma koşulları

GOLD statüsünü korumak için müşterinin, alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde:

 1. 50 lotluk işlem cirosunu tamamlayın*
 2. Doğrulama sırasında hesap özsermayesi en az 20.000$/20.000€ olmalıdır.

Müşteri her iki koşulu da karşılıyorsa GOLD statüsü önümüzdeki 30 gün boyunca uzatılacaktır.

Bu koşullardan biri veya her ikisinin karşılanmaması durumunda müşteri Gold statüsünün ayrıcalıklarını kaybeder. GOLD statüsünü geri kazanmak için müşterinin yukarıda belirtilen koşulları yerine getirmesi, yani 50 lotluk bir işlem hacmine ulaşması ve hesap bakiyesinin en az 20.000$/20.000€ olması gerekir.

*İşlem hacminin hesaplanması aşağıdaki araçları içerir:

 1. Döviz çiftleri (FX), metaller ve emtialar.
 2. Herhangi bir endeksteki 20 lotun döviz çiftleri veya metallerdeki bir lota eşit olduğu 20:1 oranındaki endeksler.

**İşlem ve kredi bonusları özsermaye hesaplamasına dahil edilmemiştir.
 

1. Giriş

1.1 Bu yönergeler, AMarkets (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) tarafından sunulan “Gerçek Para Nakit İadesi” sadakat programının operasyonel çerçevesini özetlemektedir.

1.2 Burada belirtilen hükümler sadakat programının tüm katılımcıları için geçerlidir. Müşteriler “Gerçek Para Nakit İadesi” sadakat programına katılarak bu yönergelere uymayı kesin olarak kabul ederler.

1.3 “Gerçek Para Nakit İadesi” sadakat programı kapsamında müşteriler, Düzenleyici belgelerde belirtildiği üzere, ticari işlemleri sonucunda ödenen komisyon, spread veya swapın bir kısmı için tazminat alma hakkına sahiptir.

1.4 Ödenen komisyon, spread veya swap tazminatının tutarı tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak belirlenir.

1.5 Şirket, bu yönergeleri herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirme veya ekleme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikleri müşterilere mevcut tüm iletişim kanalları aracılığıyla iletmek için her türlü çaba gösterilecektir.

1.6. Ayrıca Şirket, kendi takdirine bağlı olarak bu yönergeleri her müşteri için ayrı ayrı veya belirli müşteri grupları için toplu olarak değiştirme yetkisini saklı tutar.

1.7 Şirket, Müşterinin programın şartlarını istismar ettiğine dair bir neden varsa, Müşteriyi “Gerçek Para Nakit İadesi” sadakat programından diskalifiye etme ve herhangi bir açıklama yapmadan daha fazla ödeme yapmama hakkını saklı tutar.

 

2. Genel Şartlar ve Koşullar

2.1 “Gerçek Para Nakit İadesi” sadakat programı, Müşterinin belirli bir süre boyunca kapalı işlemlerde ödenen komisyon, spread veya swapın bir kısmını almasına olanak tanır.

Gerçek Para – Geri ödeme, bonus kredisi veya puan olarak değil, gerçek para birimi cinsinden (USD, EUR vb.) ödenir.
Nakit para iadesi – komisyonlar, spreadler veya swaplar gibi kapalı işlemlerde ödenen ücretlerin belirli bir yüzdesinin iadesini veya iadesini ifade eder.

2.2 Ödemeler haftalık olarak Salı günleri yapılır. İşlem türü, “Sadakat Yayılımı”, “Sadakat Komisyonu” veya “Sadakat Swap” yorumuyla birlikte “Tazminat” olarak belirlenecektir. Tahakkuk ayrıntılarını Kişisel Alanınızdaki işlem geçmişinde veya MetaTrader 4.5 işlem platformlarındaki hesap geçmişinde inceleyebilirsiniz.

2.3 Komisyon veya spread telafisi seçeneği, Müşterinin tüm Altın hesaplarına otomatik olarak bağlanır ve Altın durumu aktif olduğu sürece geçerli kalır.

2.4 Nakit para iadesi, Müşteri tarafından alım satım işlemleri gerçekleştirilirken ödenen komisyon ve swaplar için ECN hesaplarına gerçek parayla ödenir. Standart, Sabit ve Kripto hesaplarda, spread ve swaplar için nakit iadesi, Müşteri tarafından işlem sırasında ödenen gerçek parayla ödenir.

2.5 Ödenen komisyon üzerinden nakit iadesi, raporlama dönemi için kapatılan tüm işlemler için ödenen toplam komisyonun nakit para iadesi oranıyla çarpılmasıyla hesaplanır.

2.6 Ödenen swaplara ilişkin nakit iadesi, raporlama dönemi için tüm kapatılan işlemlerde ödenen toplam swap tutarının nakit iadesi oranıyla çarpılmasıyla hesaplanır. Swaplarda nakit iadesi endeksler, emtialar ve tahviller için ödenmez. Swaplarda nakit iadesi, yalnızca raporlama dönemi için kapatılan işlemlerdeki toplam swapların negatif olması durumunda verilir.

Raporlama döneminde bir işlem hem açılmış hem de kapatılmışsa nakit iadesi hesaplamasında swapın tamamı dikkate alınır.

İşlemin daha önce açılıp raporlama döneminde kapatılması durumunda kısmi swap dikkate alınır ve “İşlem başına swap * 7 / İşlemin açık olduğu gün sayısı” formülü kullanılarak hesaplanır.

2.7 Ödenen spread üzerinden nakit iadesi, raporlama dönemi için tüm kapatılan işlemlerde ödenen toplam spread’in nakit para iadesi oranıyla çarpılmasıyla hesaplanır. Ödenen spread Şirket’in dahili formülüne göre hesaplanır.

 

3. Hesaplama Örnekleri

3.1 Gold statüsündeki müşterilere yönelik “Gerçek Para Nakit İadesi” sadakat programı kapsamında, dönem içinde kapatılan işlemlere ilişkin işlem ücretlerinin telafisi için aşağıdaki oranlar belirlenmiştir:

 • Komisyonun %10’u
 • Yayılımın %5’i
 • Takasın %20’si

Örnek 1: Altın statüsündeki bir müşteri ECN hesabında işlem yapıyor. Müşteri belirli bir işlem cirosu yaptı ve hafta boyunca kapatılan işlemlerden 3.000$ tutarında bir komisyon ve sıfır swap ödedi. Bu nedenle, önümüzdeki Salı günü müşteri 3.000$ * %10 + 0 $ * %20 = 300$ tutarında gerçek fon cinsinden nakit iadesi alacaktır.

Örnek 2: Gold statüsündeki bir müşteri Standart hesapta işlem yapıyor. Müşteri belirli bir işlem cirosu elde etti ve kapalı işlemlerde 2.000$ tutarında spread ödedi ve kapalı işlemlerde ödenen swaplar -200$ tutarındaydı. Böylece, önümüzdeki Salı günü müşteri, hesabına 2.000$ * %5 + 200$ * %20 = 140$ tutarında gerçek para cinsinden nakit iadesi alacaktır.

Örnek 3: Gold statüsündeki bir müşteri Standart hesapta işlem yapıyor. Müşteri belirli bir işlem cirosu yaptı ve kapalı işlemlerde 4.000$ tutarında spread ödedi, kapalı işlemlerde ise swap tutarı 500$ oldu. Böylece, önümüzdeki Salı günü müşteri, hesabına gerçek para cinsinden şu nakit para iadesini alacaktır: 4.000$ * %5 = 200$. Olumlu olduğu için takas için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

[email protected]
Date of Last Revision 20/06/2024
AMarkets LLC registered in the Cook Islands with registration number LLC14486/2023