Bonus programları hakkında Düzenlemeler

1. Genel Hükümler

1.1 Aşağıdaki Bonus Hükümleri ve Koşulları (bundan böyle “Hükümler” olarak anılacaktır), Bonus Programına uygun olarak AMarkets LTD (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından gerçekleştirilen temel işlemleri yönlendiren prosedürleri ve kuralları belirler. Yukarıda belirtilen işlemler, bonus fonlarının hesaplanması, ödenmesi, iptal edilmesi ve kesilmesi ile ilgili olarak bireylere (bundan böyle “Müşteriler” olarak anılacaktır) sağlanan hizmetleri içermektedir.

1.2 Bu Hükümler, Şirket tarafından tr.amarkets.site adresindeki internet sitesine konulan ve tüm ilgili taraflarca sözleşme ve eklerinde belirtilen koşullarda bir “Müşteri Sözleşmesi” (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) imzalama teklifi olarak değerlendirilmesi gereken, herkese açık bir teklifin ayrılmaz bir parçasıdır.

1.3 Teklifin yasal ehliyete sahip herhangi bir kişi tarafından kabul edilmesi, burada belirtilen Bonus Hüküm ve Koşullarının koşulsuz kabulü anlamına gelecektir. Teklifi kabul ederek, Şirketin hizmet sunmadığı ülkelerin vatandaşı veya bu ülkelerde oturan birisi olmadığınızı onaylamış olursunuz. Bu ülkelerin tam listesi Şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

1.4 Şirket, çeşitli promosyon ve pazarlama faaliyetlerinin bir parçası olarak Müşteri tarafından alınan veya Şirketten başka herhangi bir şekilde elde edilen bonus fonlarını hesaplamayı, ödemeyi ve iptal etmeyi taahhüt eder.

1.5 Şirket, Katılımcılarına önceden bildirimde bulunmaksızın, tek taraflı olarak ve herhangi bir zamanda Bonus Hüküm ve Koşullarında değişiklik ve ekleme yapma hakkına sahiptir.

1.6 Şirket, nedenini açıklamadan Müşterileri Promosyonuna (Bonus Teklifi olarak da anılır) katılmaktan hariç tutma hakkına sahiptir.

1.7 Şirket, Bonus Teklifini herhangi bir zamanda açıklama yapmadan geri çekme hakkını saklı tutar.

1.8 Tüm bonuslar, bonus teklifi hüküm ve koşullarında aksi belirtilmedikçe, tahakkuk tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde geçerlidir.

1.9 Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak önceden bildirimde bulunmaksızın Promosyon olarak verilen ödülleri değiştirebilir veya ikame edebilir.

1.10 Şirketin bonusu Müşterinin hesabından / hesaplarından tamamen veya kısmen silmesi durumunda, Müşteri Şirkete karşı herhangi bir hukuki yola başvurmamayı kabul eder. Bir anlaşmazlık durumunda, Taraflar, yani Promosyonu düzenleyen ve Promosyon Katılımcısı, anlaşmazlığı müzakere yoluyla iyi niyetle çözmeye çalışacaktır. Anlaşmazlık müzakere yoluyla çözülemezse, şikayetler Şirketin kurulduğu ülkenin yürürlükteki yasalarına göre ele alınacaktır.

1.11 Şirket, Müşterinin hesabı üçüncü bir tarafça yönetiliyorsa, Müşteriye herhangi bir Bonus fonu ve ayrıcalık sağlamayı reddetme hakkına sahiptir.

1.12 Lütfen unutmayın, AMarkets bu ülkelerde yaşayanlara ve bu ülkelerin vatandaşlarına bonus vermemektedir: Afganistan, Hong Kong, Mısır, Hindistan, İsrail, Pakistan, Singapur, Filipinler.

 

2. Terimler ve açıklamaları

2.1 Bonus – Hesabın temel para birimi cinsinden ifade edilen ve Şirket tarafından düzenlenen çeşitli promosyonlar ve pazarlama kampanyaları sırasında veya Şirket ile herhangi bir başka işbirliği veya etkileşimin sonucu olarak Müşterinin hesabına yatırılan kavramsal bir tutardır.

2.2 Tahakkuk eden bonus fonları yalnızca MetaTrader 4 platformundaki Standard ve Fixed hesaplarda bağımsız işlemler için kullanılabilir.

 

3. Bonus fonlarla işlem yapma

3.1 Bonus hüküm ve koşulları her Promosyon için ayrı ayrı belirlenir ve Şirketin internet sitesinde yayınlanır.

3.1.1 Bonus, Müşterinin işlem hesabına para yatırmasından sonra en geç 7 (yedi) gün içerisinde verilir.

3.1.2 Bonus, işlem hesabındaki gerçek bakiye miktarına göre hesaplanır ve ödenir, yatırılan para miktarının sabit yüzdesini aşamaz.

3.1.3 Bonus, işlem hesabındaki gerçek bakiye miktarına göre hesaplanır ve ödenir, yatırılan para miktarının sabit yüzdesini aşamaz.

3.1.4 Bir Müşterinin alabileceği maksimum İşlem Bonusu miktarı, işlem hesabının para birimine bağlı olarak 5.000 USD, 5.000 EURO’dur.

3.1.5 Bir Müşteriye verilebilecek maksimum Kredi Bonusu miktarı 5000 USD’dir.

3.2 Bonus yalnızca işlemlerde kullanılabilir ve Müşteri tarafından çekilemez.

3.3 Şirket, Bonusu Müşterinin işlem hesabından herhangi bir zamanda veya bonus fonları hesaba yatırıldıktan sonra (Bonus dönemi sırasında veya sonrasında) Müşterinin para çekme talebi üzerine ve para çekme talebi işleminin gerçekleştirilmesinden hemen önce (mümkünse) silme hakkına sahiptir.

3.4 Bonus ödendikten sonra, Müşteri Bonus süresi sırasında veya sonrasında hesabından para çekme (veya bir hesaptan diğerine dahili transfer) talebinde bulunursa, Şirket kendi takdirine bağlı olarak Para çekme talebi yerine getirilmeden önce bonusu silmeye karar verebilir.

3.5 Şirket, Müşterinin hesaplarını engelleme (federal yasa veya ilgili makam tarafından aksi gerekmediği sürece) ve kullanılmayan fonları (net bonus miktarı hariç) Müşteriye transfer etme hakkına sahiptir.

3.6 Müşteri, işlem hesabından ana parasını tamamen veya kısmen çekerse, raporlama dönemi için Bonus iptal edilecektir.

3.7 Hesap, Stop out seviyesine ulaşırsa (açık bir pozisyonun kapatılmaya zorlanması, hisse / marj oranı belirli bir seviyeye ulaştığında) Bonus iptal edilir.

3.8 Müşterinin işlem hesabında 30 (otuz) gün içerisinde herhangi bir işlem yapılmaması durumunda Bonus iptal edilecektir.

3.9 Şirket, Müşterinin hileli işlemler gerçekleştirdiğinden, Promosyon hüküm ve koşullarını ihlal ettiğinden veya haksız şekilde yararlandığından veya kötü niyetle hareket ettiğinden şüphelenirse veya şüphelenmek için makul gerekçelere sahipse, Şirket tamamen kendi takdirine bağlı olarak Müşterinin hesabından / hesaplarından Bonusu geri çekme, alıkoyma veya silme hakkını saklı tutar ve Müşteriye hizmet vermeyi reddedebilir ve/veya gerekirse hizmetlerin sağlanması için Şirket ile Müşteri arasındaki Müşteri Sözleşmesini feshedebilir.

AMarkets’ten bonusu almak için müşteri danışmanınıza ulaşabilir veya canlı desteğimize bir talep gönderebilirsiniz.
 

AMarkets LTD,
Beachmont Business Centre, 272, Kingstown,
Saint Vincent and the Grenadines
[email protected]
Date of Last Revision 11/04/2022